25 Φεβρουαρίου, 2024
Bethoop.gr || Το στοίχημα στα καλύτερα του||

To bethoop.gr προσφέρει ρολόι αξίας 118€

Casio

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό μας στο Facebook “2 χρόνια bethoop.gr”

Πάρε μέρος στο διαγωνισμό Facebook Bethoop.gr από 12/7/2021 μέχρι 25/7/2018 και κέρδισε 1 ρολόι Casio EFR-547D-1AVUEF της σειράς Edifice από την Casio, προσφορά του καταστήματος e-kotsis.gr.

Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό:
1. κάνε Like τη σελίδα μας στο facebook (bethoop.gr),
2. αποδέξου τους όρους του διαγωνισμού,
3. like πάνω στο post
και τέλος
4. tag έναν φίλο ή φίλη σου στα σχόλια

Όροι διαγωνισμού

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

To bethoop.gr, διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, https://www.facebook.com/Bethoop.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι») και οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Δικτυακό Τόπο.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, και διαμένουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο, επισκεφτούν τον Δικτυακό Τόπο και λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους, ενώ αποκλείονται: οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ταυτόχρονα και την αποδοχή των όρων αυτού.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από τις 12/07/2021, ώρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης του διαγωνισμού – 00:00 πμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 25/07/2021, ώρα 11:59 μμ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Bethoop.gr, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού είτε την αξιοποίηση των μη αξιοποιηθέντων δώρων είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο.

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Α. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να κάνει η να έχει κάνει «Μου αρέσει» (Like) τη σελίδα του διοργανωτή στο Instagram, «Μου αρέσει» (Like) επάνω στο post του διαγωνισμού και σχόλιο με tag έναν φίλο ή φίλη του.

Β. Ειδικότερα, για να θεωρηθεί κάποιος ως εγκύρως συμμετέχων στο Διαγωνισμό και να μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κλήρωση να ακολουθήσει τις παραπάνω ενέργειες, μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού, την 25/07/2021 στις 11:59 μμ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα συγκεντρώνονται τα facebook ονόματα των χρηστών, οι οποίοι ενήργησαν σωστά, κάνοντας comment- tag στο εν λόγω post του Δικτυακού Τόπου και θα καταχωρούνται σε λίστα και θα συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 31/07/2021 στις 18:00 μμ., κατά την οποία θα αναδειχθεί ο νικητής.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές στην κλήρωση, ανεξάρτητα από τις φορές που έχει απαντήσει (κάνει comment). Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που θα συμπεριλαμβάνουν σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών

  1. Δώρα.

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι το εξής:

Ο τυχερός κερδίζει ένα (1) Ρολόι Casio Edifice EFR-547D-1AVUEF , όπως εμφανίζεται στην φωτογραφία που συνοδεύει τον διαγωνισμό.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται από το κατάστημα που το παρέχει (e-kotsis.gr), ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Σε περίπτωση που το κατάστημα χορηγίας αδυνατεί για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης του, να δώσει το δώρο για το οποίο έχει δεσμευτεί, τότε έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο, αντίστοιχης αξίας.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον/την νικητή/νικήτρια του Διαγωνισμού μέχρι τις 03/08/2021 00.00 από την ανάρτηση του post στις 31/07/2021 ή σε περίπτωση που ο νικητής δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου του νικητή, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

  1. Ευθύνη

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της αξιοποίησης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του bethoop.gr & του e-kotsis.gr παύει να υφίσταται.

Previous Article

Ιταλία – Αγγλία: Ο μεγάλος τελικός του Euro2020.

Next Article

Σύνοψη μακροχρόνιων Α’ & Δ΄ Ομίλου του Euro2020